Til innhold

Tove Frantzen

Tove Frantzen er lærer på Smeaheia skole og tidligere gruppeleder for Sandnes Venstre si bystyregruppe. Tove har erfaring fra bystyret, formannskapet, byutvikling og kommuneplankomitéen. Hun var i perioden 2015-2019 nestleder i Opplæringsutvalget i Rogaland.

Hun er opptatt av at Sandnes sentrum skal utvikle seg til et attraktivt område for både handel og opplevelser. Sentrum skal også være et godt sted å bo for alle. Den videre utviklinga av sentrum må legge vekt på grønne områder og gode uterom som kan fungere som sosiale møteplasser. Bypark på Ruten må på plass, og en sammenhengende promenade langs Gandsfjorden vil bidra til at Sandnes sentrum blir enda bedre for både næringsliv og befolkning.

Tove mener at Langgata og resten av bebyggelsen vest for jernbanen bærer preg av Sandnes sin historie, utvikling og identitet. Disse verdiene må tas vare på for framtida. Derfor ønsker hun å kombinere vern med aktiv bruk, og at høyhus skal plasseres på østsida av jernbanen av hensyn til det historiske sentrum.