Til innhold

Ulf Kolstad

Alt for Indre Østfold - inkludert Skiptvet og Marker.

Ulf T Kolstad er styremedlem i Indre Østfold Venstre, medlem av Kontrollutvalget for Venstre og 2. vara til kommunestyret for Indre Østfold Venstre. .

Politiske hjertesaker: Sikkerhet, miljø og innvandrermuseum

Ulf er gift og har to voksne barn. Bor i Askim.

Pensjonert offiser fra Forsvaret, av grad oberstløytnant. Tjenestegjort i inn- og utland, ved ulike avdelinger. Siste tjenestested var som intendant for Østfold regiment. Han har deltatt i og ledet en rekke militære utvalg, prosjekter og omstruktureringer.

Etter tiden i Forsvaret var han daglig leder i Askim Mølle og Fellesmøllenes servicekontor. Før tiden i Forsvaret startet han som mange andre Askim-gutter på 1960-tallet arbeidskarrieren med sommerjobb på Gummi´n.

Ulf har alltid vært engasjert og aktiv i lokalmiljøet både politisk og på mange andre områder. Feks gjennom Bøndenes hus Askim, HV nemnda, Indre Østfold Fortidsminneforening, Askim historielag, osv. Det er ikke bare vi i Venstre som har glede av Ulfs engasjement.

 

Andre nåværende verv utenom politikken:

Leder Askim Historielag

17. Mai-komiteen Askim kommune 2019

Styremedlem seniorgruppa Odd Fellow

Medlem Askim Menighetsråd