Til innhold

Vivian Norstrand

Vivian Norstrand er 1. vara til Kinn kommunestyre og 1. vara til oppvekst- og kulturutvalget. Vivian er nestleder i Kinn kommunes samferdselsutvalg. Hun er også 1. vara til styret i Kinn Utdanning og Ressurssenter KF. Hun er medlem av samarbeidsutvalgene ved Florø ungdomsskule og Sørstrand barnehage.

Fra 2015 til 2019 var Vivian bystyrerepresentant i Flora kommune for Venstre og medlem av levekårsutvalget som hadde ansvar for helse, opplæring og kultursaker i kommunen.