Til innhold

Wibeke Aasjord Juul

Portrett Wibeke Juul

Steigen skal være en raus, grønn og nytenkende kommune.

Bli kjent med Wibeke – Ordførerkandidat for Venstre i Steigen

Wibeke har bakgrunn som fiskeri- og siviløkonom, jobber som IT-leder, og er varaordfører i Steigen. Hun har alltid hatt stort engasjement for lokalsamfunnet, og trives med å være en del av lokalpolitikken. Wibeke er entusiastisk og optimistisk på vegne av Steigen fremover.

-Verden vil ha ren, lokalprodusert mat. Urørt natur er i ferd med å bli luksus i vår tid, og havet er utpekt til den største ressursen i fremtiden. I Steigen har vi muligheten til å utnytte våre fortrinn til å lage lokale arbeidsplasser og leve gode liv.

Steigen Venstre vil jobbe for at innbyggere og næringsliv i Steigen har forutsigbarhet og trygghet.

-Vi trenger gode nærskoler og barnehager fordi dette skaper sterke og attraktive lokalsamfunn der folk ønsker å bo. Steigen skal ha trygge tilbud innen helse og omsorg, og jeg drømmer om at enda flere av våre unge og voksne kan ta større del av utdannelsen sin mens de bor hjemme.

Wibeke mener vi må gjøre det attraktivt å starte opp i Steigen.

-Vi må heie på de som tør satse! Politikerne kan ikke skape arbeidsplasser, men vi må tilrettelegge for næringslivet – de er motoren i kommunen vår. Og det er mulig å kombinere næring og natur gjennom gode planer for arealbruk og næring.

Det er ikke alltid den beste medisinen å kutte kostnader for å sikre kommuneøkonomien. Man må forsøke å øke inntektene også. Ved å ta bevisste valg om hva Steigen skal være i fremtiden, vil vi kunne øke kommunenes inntekter gjennom flere bosatte, flere i arbeid og flere bedrifter som skatter til kommunen.

-Jeg ønsker å være en offensiv politiker. Vi skal ha mål om fortsatt positiv folketallsutvikling og gode levekår for våre innbyggere.

Vi i Venstre vil ta Steigen framover, og håper å få din tillit ved valget 2023.

Steigen Venstre er et stort lag, med mange flinke folk som vil ta Steigen framover og vil ha Wibeke som ordfører. Se hele valglisten vår her.