Venstres kandidater til Stortingsvalget 2021

Stig Vaagan

Førstekandidat til stortingsvalget, Hedmark valgkrets, Kommunestyremedlem, Leder i Hamar Venstre, Vara til formannskapet, 1. vara til fylkestinget for Innlandet Venstre, Nestleder av utvalg for miljø og oppvekst,

Trine Noodt

1. kandidat for Venstre i Finnmark valgdistrikt til Stortingsvalget, Fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark Venstre, Medlem av Kultur-, helse- og internasjonal komité i Troms og Finnmark fylke , Gruppeleder for Venstre i Alta kommunestyre, Medlem formannskap og planutvalget i Alta kommune,