Venstres kandidater til Stortingsvalget 2021

Even Aronsen

Gruppeleder Harstad Venstre, Medlem av utvalg for plan- og næring, 2. vara til Troms Fylkesting, 4. vara til Venstres sentralsstyre, Medlem av Landsstyret til Venstre,

Stig Vaagan

Ordførerkandidat og leder for Venstre i Hamar, Kommunestyremedlem, medlem i Venstres programkomité, 1. vara til formannskapet, 1. vara til fylkestinget for Innlandet Venstre, Nestleder av utvalg for miljø og oppvekst,

Trine Noodt

1. kandidat for Finnmark Venstre og Alta Venstre, Gruppeleder for Venstre, Troms og Finnmark fylkesting, Medlem i Kultur-, helse- og internasjonal komité, Troms og Finnmark fylkeskommune , Gruppeleder for Venstre, Alta kommunestyre, Medlem i formannskap og planutvalg, Alta kommune,