Foto: Eva Næss Karlsen

18. januar: Årsmøte 2023 og åpent møte med Abid Raja

Lørenskog Venstre avholder årsmøte 2023 og åpent møte med Abid Raja:

Tid: 18. januar, kl 18

Sted: Kongla, Løkkatunet, Søster Mathildesgate

Meld deg på ved å sende e-post til: [email protected].

Abid Raja kommer til åpent møte i Lørenskog Venstre!

 

Kl 18-19. Det formelle årsmøtet i Lørenskog Venstre.

Venstre-nestleder Abid Raja har vunnet Bokhandlerprisen for sin biografi, “Min skyld”.

Kl 19-20 Åpent møte for medlemmer og andre interesserte med Abid Raja, nestleder i Venstre, stortingsrepresentant, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen.

Kl 20 – Middag på Tandoori 9, Triaden. Krever påmelding innen 16. januar til [email protected]

Møtet er åpent for alle som ønsker å delta.

For å ha tale- og stemmerett i årsmøtet, må kontingent for 2021 eller 2022 være betalt. Ønsker du å melde deg inn før årsmøtet, kan du gjøre dette på www.venstre.no/blimedlem

Forslag til saksliste:

Sak 1. Godkjenne innkalling

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes

Sak 2. Godkjenne saksliste

Forslag til vedtak: Saksliste for årsmøte 18. januar 2023 godkjennes

Sak 3. Årsberetning fra styre og kommunestyregruppe

  • Styrerapport Lørenskog Venstre 2022
  • Årsberetning KS, FS og utvalg 2022

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2023 tar årsberetning til orientering.

Sak 4. Regnskap 2022

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2023 godkjenner regnskap 2022.

Sak 5. Forslag til budsjett 2023

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2023 vedtar budsjett 2023.

Sak 6. Forslag til kontingent.

Forslag til vedtak: Kontingent holdes uforandret.

Sak 7. Handlingsplan for 2023

Forslag til vedtak: Årsmøtet Lørenskog Venstre 2022 vedtar Handlingsplan 2023.

Sak 8. Valg

Sak 9. Innkomne politiske forslag