Til innhold

Bjørn Ivar Gran

Bjørn Ivar Gran

Jeg vil ha et trygt Lørenskog

Bjørn Ivar Gran er Lørenskog Venstres ordførerkandidat

Bjørn Ivar er idrettslærer, glad i å være i fysisk aktivitet, enten i idrettshaller, turorientering, svømming i Langvannet eller på skiturer til Vangen.

Han foretrekker å trene i nærområdet, det er alltid noen å slå av en prat med. Som lokalpolitiker ønsker Bjørn Ivar å være nøktern med pengebruken. Det er fysisk aktivitet og ikke pengebruk som gir meg «det gode liv».

Noen beskylder meg for å være den gjerrigste i kommunestyret. Det kan jeg leve med.

Bjørn Ivar Gran

Vi er stolte av at vår ordførerkandidat Bjørn har fått flest “slengere” av alle Lørenskog-politikere ved de to forrige lokalvalgene. Og han er ikke bare populær, men også kanskje Lørenskogs dyktigste politiker.

Bjørn evner å se utfordringene før de kommer. Det hjelper å ha vært lokal folkevalgt siden 2007!

Bli bedre kjent med Bjørn

Alder: 53
Bor: Kjenn
Jobb: Gruppeleder for Lørenskog Venstre
Erfaring: Ekte Lørenskauing, lærer, trebarnsfar, engasjert i barn og ungdom, flyktningevenn – og en ildsjel i lokalpolitikken.

Natur og miljø

Bjørn er opptatt av natur og miljø og er en ivrig bruker av Østmarka. I det siste har han vært en ivrig talsperson for et nytt gjenvinningsanlegg i Lørenskog. “I et bærekraftperspektiv er det ikke en akseptabel løsning å måtte kjøre 17 kilometer til Berger for å levere avfall. Folk ønsker å gjøre riktige og grønne valg, så frustrasjonen er stor over at løsningene mangler” sier han til Romerikes Blad. Bjørn fikk også flertall for sitt forslag om at det tas sikte på en delvis gjenåpning av gjenvinningsstasjonen for hageavfall.

Skole og oppvekst

Bjørn brenner for barn og unge og er selv lærer på videregående. Oversiktlige skolemiljøer er hans mantra, og Bjørn tok tidlig til orde for å prioritere Sentrumsområdet når det gjelder utvidelser og nye barneskoler. Venstre var også det eneste partiet som ikke ønsket å utsette Åsen skole. Bjørn tok initiativ til å gjøre ungdom til satsingsområde da Lørenskog-politikerne jobbet med Kommuneplanens samfunnsdel, en satsing som gir resultater allerede. Bjørn og Venstre ønsker derimot ikke å utvide Løkenåsen skole til seks paralleller, befolkningsvekstens utfordringer krever kloke valg for skolen i Lørenskog. Bjørn har også vært blant de fremste forkjemperne for Lørenskog Friskole.

Befolkningsvekst og Økonomi

Bjørn er kjent for å være den gjerrigste mannen i Kommunestyret, og med en gjeld på 6,5 milliarder er det betimelig å spørre om flere skulle hørt på ham på et tidlig tidspunkt. “La private bygge flere barnehager”, er et kjent sitat fra Bjørn. Kommunens økonomi er presset, og det offentlige kan ikke stå for alt i en kommune med landets største befolkningsvekst. Og der det bygges en barnehage i året. Venstre var det første partiet som ville sette på bremsene for veksten. Bjørn er som sagt ofte litt i forkant av prosessene. Bjørn ønsket også å utsette Kommuneplanens arealdel grunnet den sterke veksten. “Forslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til at den enorme veksten av leiligheter i utviklingsområdene ikke er sosialt bærekraftig”, mente han.

Lørenskauing på sin hals

Ellers er Bjørn en trivelig fyr fra Kjenn, pappa til tre og glad i idrett og friluftsliv. Han er godt likt av de fleste og tar seg godt av gamle og nye både i lokallaget og i lokalpolitikken. Han er en smule distre, men det lever vi godt med. Bjørn er også dyktig til å se kommunens muligheter, spesielt når det gjelder hvordan vi best utnytter tomter og grøntområder til det beste for både natur og innbyggere. Bokvalitet og det å få folk til å slå rot i Lørenskog er også saker han er opptatt av.