Eva Næss Karlsen

Hva skal Venstre mene om bruk av arealer i Lørenskog?

Styret i Lørenskog Venstre inviterer til møte om Hva skal Venstre mene om bruk av arealer i framtidas Lørenskog?

Tid: 12. september, kl 19-21

Sted: Lørenskog Hus, møterom Langvannet

Program:

  • Velkommen ved lokallagsleder Tommy Lund-Pettersen
  • Innledning om kommuneplanens arealdel, v/Bjørn Gran og Eva Næss Karlsen
  • Diskusjon om hva skal Venstre mene om bruk av arealer i Lørenskog.

Enkel servering.

Bakgrunn

Høsten 2022 legges kommuneplanens arealdel ut på høring i Lørenskog. Arealdelen sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord eller bygge boliger. Den viser også hva som skal vernes i kommunen. Se mer info her: https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/

Se også info på Facebook: https://www.facebook.com/events/474692944123538

Møt opp på Lørenskog Hus 12. september. Send gjerne en e-post om du vil komme: [email protected].

Ta kontakt på e-post for evt spørsmål.

Hilsen Styret Lørenskog Venstre