Sangsvane på Gvarvelva, MTV

ENDRING i agenda! Midt-Telemark Venstre, medlemsmøte og Årsmøte for 2021

ENDRING!! På grunn av melding koronasmitte og dertil hørende karantene fra Telemark Energi-folket går det planlagte segmentet om strømpriser ut!!

18.30–19.30 Felles workshop uttalelser/fråsegn fra Midt-Telemark Venstre. Det er snart Fylkesårsmøte og det er Landsmøte til høsten.

19.30–20.00 Me kosær kånn med sushi og anna godt frå Dattebayo

20.00–21.00 Årsmøte 2022

 

Vi ønsker konsern-sjef og markedssjef i Telemark Energi alt godt og god bedring. Vi opprettholder selvfølgelig møte-tidspunkt og bevertning, og tar heller sammen en god økt workshop og utarbeider politiske uttalelser for. Midt-Telemark Venstre.

ÅRSMØTE 2022:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av møteleiar, referent og folk til å signere protokollen
  3. Årsmelding 2021
  4. Rekneskap 2021
  5. Kontingent, budsjett, aktivitetar
  6. Val av styre, leiar og varamedlemer
  7. Val av revisor
  8. Val av to delegatar til årsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre 12.–13. febr., Bø hotell.
  9. Fråsegner

Årsmøtedokument blir send ut seinare eller presentert på årsmøtet.

Har du framlegg til ei fråsegn eller to som kan leggast fram på årsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre, eller andre saker du ønskjer at vert tekne opp der, er det flott og velkomment. Lag eit framlegg på førehand og send meg innan 23. januar, så er det enklare å få det behandla i årsmøtet vårt.

For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontingent for 2021. Er du i tvil om du har gjort det, så ta kontakt.

 

* Vaskebergvegen 1 på Grivimoen har inngang nærast Televegen, med inngang til lokalet opp ei lang strekkmetall-trapp på kortenden mot «Olav Haugestøl Pumpeservice AS». Det blir godt skiltet for å lette adkomst.