Venstre i Midt-Telemark

Venstre i Midt-Telemark

 

Venstre representerer i koalisjon med Sp, MDG, KrF og SV fleirtalsposisjonen i kommunestyret i Midt-Telemark. Her er våre representantar i folkevalde organ og for kommunen i råd, lag og selskap med kommunalt eigarskap:

Leiar: Steinar Sæland, tlf/mail: 908 33 840/[email protected]. Steinar er fast representant i Kommunestyret og Formannskapet, dessuten er er han fast medlem i Valnemda, Klagenemda og i Valstyret: Steinar er også vara i Administrasjonsutvalget og i Forhandlingsutvalget for lønn.

Nestleiar: Evy Beate Stykket, tlf/mail: 477 12 035/[email protected] Evy er fast representant og gruppeleder i Kommunestyret og er leder i Utvalg for oppvekst og kultur. Hun er også vara i Valgnemda, Klagenemda og Valgstyret samt i Nome og Midt-Telemark IPR. I tillegg til dette er hun representant til SU på Bø Ungdoms-skule, styremedlem i Bø Museum og styremedlem i MTNU (Midt-Telemark NæringsUtvikling)

Sekretær: Kim Bjørn Jensen, tlf/mail: 911 15 313/[email protected]. Kim Bjørn er vara til Utvalg for Velferd og helse

Kasserar: Erik Falkenstein tlf/mail: 993 57 591/[email protected]. Erik møter som vara i Utvalg for oppvekst og kultur. Han er også styremedlem i Midt-Telemark Næringspark AS

Medlem: Frid Berge, tlf/mail: 482 24 469/[email protected]. Frid er i tillegg til å være vara til Kommunestyret også fast representant i Utvalg for Plan, teknikk og næring. I tillegg sitter hun som styremedlem i Norsjøkraft AS og er varamedlem i Stiftelsen utleiebosteder i Bø.

Varamedlem til styret: Kjell Stundal

Andre medlemmer i styrer og råd:

Aslak Gunnheim er varamedlem i styret for i Sauherad boligstiftelse pg varamedlem i Eldrerådet

Aslaug Norendal er vara til Kommunestyret, dessuten er hun styremedlem i Norsjøkraft AS.