Til innhold
Erik Werenskjold

Midt-Telemark Venstre grønn vekst nyskapning

Midt-Telemark Venstre 2023-2027

Venstre vil gjera vårt for at Midt-Telemark er eit regionsenter i vekst og ein god kommune å bu i. Ein kommune som har omsorg for alle som treng det, som er ein god stad å vekse opp, og som legg til rette for nyskaping, fleire arbeidsplassar og grøn vekst.

Midt-Telemark skal vere ein grøn, moderne og framtidsretta kommune, og på den måten bli ein god stad å bu for folk i alle grender. Det vil me sørge for ved å satse på skulen, ta vare på naturen og legge til rette for nyskaping og vekst i næringslivet vårt. Og fyrst og fremst må me ha ein sunn kommuneøkonomi slik at me kan sikre god kvalitet på tenestene våre.

Program Midt-Telemark Venstre 2023-2027

Viktige saker for Venstre:

 • Vi satser på kunnskap.

  Vi skal øke friheten for hvert enkelt menneske. Alle er forskjellige, men alle skal ha like muligheter. Vi vil ha et deltakende fellesskap med små forskjeller, bygget på tillit, toleranse og mangfold.

 • Vi heier på små og store jobbskapere.

  Du skal være stolt av å skape en jobb og aktivitet for deg selv og andre. Næringsliv, kulturliv og frivillighet over hele landet bidrar til velferd, levende lokalsamfunn og er motoren i det grønne skiftet. Vi tror på innovasjon og at ny teknologi vil bidra til å omstille oss fra en oljeavhengig økonomi til en grønn framtid.

 • Vi skal løse klimakrisen.

  Fordi vi tar ansvar for naturen og for friheten til de som kommer etter oss. Vi er den første generasjonen som opplever klimaforandringene, og den siste som har muligheten til å stanse dem. Klimaløsninger er menneskeskapte. Vi skal kutte utslipp samtidig som vi tar vare på naturen.

 • Frihet -fellesskap - samarbeid

  Venstre satser på skolen. Fordi kunnskap og tidlig innsats gir alle like muligheter i livet. Vi vil ha et deltakende fellesskap med små forskjeller, bygget på tillit, toleranse og mangfold.

Våre folk