Midt-Telemark Venstre presenterer sine listekandidater ved kommunevalget i 2023

Toppkandidatene i Midt-Telemark Venstre, fv; Frid, Heidi, Evy og Erik. (Foto: Frank Rosell)

Øverst på lista står Evy Beate Stykket, som er ordførerkandidat. Hun har med seg Heidi Elise Heitun Kvale, Erik Falkenstein og Frid Berge på toppen av lista. Evy går med ved dette valget inn i sin 3. periode i lokalpolitikken i Midt-Telemark.

Jeg har lært mye gjennom de to tidligere periodene, og tror at jeg fremdeles har noe å bidra med. Midt-Telemark trenger Venstre i lokalpolitikken, fordi partiet har en stemme i midten av det politiske spekteret.

Den siste perioden i kommunenpolitikken i Midt-Telemark har vært preget av at kommunene Bø og Sauherad ble slått sammen i 1.1-2020. Det har vært mye praktisk jobbing og ikke så mye rom for å løfte de store visjonene for den nye kommunen. Evy mener at den nye kommunen nå har “satt seg”, og det vil gi mulighet for å få gjennomslag for større vyer og sammen skape en veldig god kommune for alle innbyggerne. Venstre har vært en tydelig stemme for å få på plass gjennomførbare tiltak i kampen for natur og miljø, og det vil vi fortsette med! Partiet prioriterer også alltid skolen, rett og slett fordi det er den beste investeringen vi kan gjøre for framtida vår. Venstre jobber også målrettet for å løse behovene innen pleie og omsorg. For å få til dette trenger vi et næringsliv i kommunen som har gode og forutsigelige rammevilkår., og at vi står sammen i oppgavene som skal og må løses.

 

1 Evy Beate Stykket 1975
2 Heidi Elise Heitun Kvale 1980
3 Erik Falkenstein 1955
4 Frid Elisabeth Berge 1976
5 Jens Johan Hyvik 1972
6 Arne Kristoffer Mosfjeld 1986
7 Sofie Tveter 2004
8 Jørn Henrik Sønstebø 1974
9 Øystein Heggelid Rugaas 1991
10 Aslaug Norendal 1971
11 Kjell Stundal 1945
12 Berih Ghebrenedhin 1978
13 Heidi Christoffersen 1967
14 Aslak Gunheim 1944
15 Kristin Ødegård Vestgarden 1960