MTV

Styremøte mars 2021

Agenda

  1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
  2. Møtereferat fra siste møte
  3. Referatsaker
  4. Styrets fullmakter
  5. Valgkamp 2021
  6. Mediestrategi
  7. Eventuelt

Meld inn evt tilleggssaker snarest