Styremøte Tromsø Venstre 15. juni 2021

Møte-lenke: https://meet.google.com/gzd-oemt-orw?hs=122&authuser=1
Telefon: 23 88 34 68‬ (PIN-kode: ‪693 226 475#‬ )

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Sommerfest
  4. Valgkamp
  5. Eventuelt

Møtet følges som vanlig av orientering om den politiske situasjonen etterfulgt av generell politisk debatt. Styremøter i Tromsø Venstre er åpne for alle. Velkommen! 🙂

Referat: https://docs.google.com/document/d/18xLIP8a8LkMfAewKDEAuGqmQfFRt1mPuibL20UMSYqo/edit?usp=sharing