Styremøte Tromsø Venstre 19. mai

Møtelenke: meet.google.com/cgu-xjjf-ryr
Telefonnummer: 23 88 33 46‬ PIN-kode: ‪746 082 592#‬

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valgkamp
  4. Eventuelt

Møtet følges som vanlig av orientering om den politiske situasjonen etterfulgt av generell politisk debatt. Styremøter i Tromsø Venstre er åpne for alle. Velkommen!

Referat: https://docs.google.com/document/d/1AALgqMv-5ovKa9hUCTsP-kCwA-BGVE3tlFDDykqWmIE/edit?usp=sharing