Tromsø Venstre styremøte 10. januar 2022

Møtelenke https://meet.google.com/efz-otpj-oqp
Eller telefon: 23 88 31 29 PIN-kode: 681573207#
Innkalling: https://docs.google.com/document/d/1qaSuvqvW1fgLYCxF8GeA50JkSqsnCdbwi5DFBmjrNxo/edit?usp=sharing

Referat: https://docs.google.com/document/d/1CB-cYu-bdvaX0oXOyXR1JzcAhX0SuPsLDCgLLomhqok/edit?usp=sharing

NB: Utkast til årsmøtepapirer etterpubliseres før helgen. Meld gjerne inn andre saker dere vil ha tatt opp.

Møtet følges som vanlig av orientering om den politiske situasjonen etterfulgt av generell politisk debatt. Styremøter i Tromsø Venstre er åpne for alle. Velkommen! 🙂