Satser på studentboliger i Oslo

– Studentsamskipnadens bygg i Oslo er prioritert når fordelingen av midler til bygging av studentboliger for 2004 nå er klar. Dette sier Trine Skei Grande (V), stortingsrepresentant fra Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Utdannings- og forskningsdepartementet har fordelt midlene til bygging av studentboliger. Her kommer Oslo meget godt ut. Studentsamskipnaden får midler til bygging av 56 nye leiligheter. Oslo- og Akershus- høgskolenes studentsamskipnad får milder til bygging av 89 nye leiligheter.

-Jeg er glad for at Oslo får tildelt dette. Dette betyr en ytterligere styrking av Oslo som studiested, sier Skei Grande

Venstre sikret under budsjettbehandlingen på Stortinget at det i fordelingen av tilskudd til studentboliger for 2004 skulle legges vekt på å dekke behovene på studiesteder med lav dekning.

-Studentsamskipnadens bygg i Oslo og Akershus passer med disse kravene. Jeg er derfor glad for at departementet nå prioriterer dette prosjektet, sier Skei Grande.

For ytterligere kommentarer:
Trine Skei Grande på telefon: 90600731

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**