Ber om møte i politiutvalget

I et brev til Ordføreren ber Venstres bystyregruppe om at det blir tatt et initiativ fra ordføreren med sikte på innkalling til et møte i samarbeidsutvalget mellom politiet i Oslo og Oslo kommune (politiutvalget).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

– Bakgrunnen for vårt ønske om å innkalle til et møte i politiutvalget er bl.a. et behov for å drøfte situasjonen som har utviklet seg i byens prostitusjonsmiljø etter at deler av Kvadraturen ble stengt for biltrafikk på kveldstid, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen.

Venstre er bekymret for den situasjonen som har oppstått, og føler behov for å få innsikt i bakgrunnen for politiets ulike tiltak og hvordan dette samsvarer med kommunens vedtak når det gjelder gatebruksplanen samt kommunens innsats og arbeid når det gjelder prostitusjon og bekjempelse av hallikvirksomhet.

Bystyrets partier bør forholde seg til den situasjonen som har oppstått og det er avgjørende for et godt resultat at kommunen og politiet spiller på lag på en konstruktiv og løsningsorientert måte.

Kontaktperson:
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**