– To timer med høyhastighetstog fra Oslo til Göteb

Det er i år 150 år siden jernbanen ble etablert i Norge. Oslo Venstre mener det er på tide å igangsette byggingen av et nytt fremtidsrettet jernbanenett for Norge de neste 150 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Det kan være like dyrt å ruste opp en gammel jernbanelinje som å bygge nytt. Det bør derfor legges til rette for å bygge nye spor for større fart fremfor å ruste opp gammel og utdatert skinnegang med lite passasjergrunnlag.

Akkurat som utbyggingen av jernbanen fra 1854 var avgjørende for Oslos økonomiske utvikling, vil Oslos fremtidige utvikling være avhengig av en tilknytning til det europeiske høyhastighetsnettverket slik at ulempen med stor avstand kan reduseres.

Oslo Venstre vil:
– at det igangsettes en vurdering av hvordan finansieringen av en høyhastighetsbane mellom Oslo og Göteborg kan settes ut på anbud

– gå inn for at det nye dobbeltsporet til Ski legges i tunnel forbi Hauketo uten etablering av ny stasjon. Dette vil styrke lokaltrafikken ved Hauketo samtidig som fjerntogene kommer raskere til Oslo, og vil være første ledd i en fremtidsrettet jernbaneutbygging mot Europa.

– at det fortsatt skal gå direktetog mellom Oslo og Stockholm etter nyttår. Oslo Venstre ber derfor samferdselsminister Torild Skogsholm sikre at det gode tilbudet opprettholdes.

Kontaktperson:
Ola Elvestuen, leder i Oslo Venstre tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**