A- og B-skoler og Krf

Oslo Venstres nestleder og tidligere skolebyråd Kjell Veivåg tar i dette innlegget opp Venstres politikk for inntak til Oslo-skolene. Han går inn for fritt skolevalg for elever fra hele byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

Av Kjell Veivåg,
Nestleder i Oslo Venstre

Aud Kvalbein, Krf, har startet en kamp for å forandre inntaksreglene i videregående skole. Dagens regel, som gir elever og foreldre anledning til å fritt å søke skole, skal bort. Dette er selvsagt blitt møtt med applaus i AP, SV og RV som ikke lar en slik anledning gå fra seg til å innføre nye reguleringer. Dermed er det flertall i bystyret for nye regler og de kommer formodentlig fra neste år.

Som begrunnelse for sitt forslag har Aud Kvalbein gjentatte ganger hevdet at de nåværende reglene har skapt A- og B-skoler i Oslo. Hun skriver dette senest i Aftenposten 9. september. Nå viser hun også til at Akershus er på vei inn i denne samme elendigheten.

Jeg har arbeidet ganske mye med skolepolitikk i Oslo over noen år, og jeg er faktisk helt ukjent med at vi har B-skoler i Oslo. Våre skoler er forskjellige både når det gjelder studietilbud og pedagogiske arbeidsformer. Slik må det være i landets største fylke med 22 videregående skoler og over 12 000 elever. Over 30% av våre elever er minoritetsspråklige og vi vil i årene som kommer sikkert oppleve at disse elevene er i flertall i mange klasser i videregående skole, på samme måte som de er det i grunnskolen. Det gir oss mange utfordringer, men dette er våre elever og skolen er til for dem.

Det er heller ikke noe spesielt i at skolene opplever svingninger i søkertallet i samsvar med elever og foreldres interesser og prioriteringer. Når en skole som Ullern klarer å fornye sitt undervisningstilbud på en slik måte at tallet på primærsøkere går opp fra 9 til 450 på et par år og Stovner gjør det samme, burde vi glede oss over dette.
Det er bevis for at skolen tar samfunnets utfordringer på alvor. Men nei da. Da roper Krf og den sosialistiske blokk på reguleringer.

Jeg vil gjerne utfordre Aud Kvalbein til å redegjøre for hva som er kriteriene på en B-skole og samtidig fortelle oss hvilke B-skoler vi har i Oslo og gjerne også i Akershus for den saks skyld. Er det slik at hun mener at noen av våre skoler ikke gir et fullverdig tilbud og at det skyldes at det er "feil" ved elevsammensetningen, bør det klarlegges snarest. I så fall kan vi fort ende opp med en diskusjon om vi har A- og B-elever og det kan da umulig Krf mene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**