– Bråstopp for kollektivsatsingen

– Venstres bystyregruppe er skuffet over at byrådets budsjettforslag for 2005 innebærer bråstopp for kollektivsatsingen i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Vedlikeholdsetterslepet øker
Etter flere sammenhengende år hvor det ble satt av investeringsmidler for å innhente vedlikeholdsetterslepet, foreslår H/Frp-byrådet kr. 0 til slike investeringer i 2005. Bystyrets tidligere vedtak om å dekke inn dette vedlikeholdsetterslepet blir således ikke fulgt opp, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen i en foreløpig kommentar til byrådets budsjettforslag.

– Byrådet budsjettforslag innebærer i realiteten at vedlikeholdsetterslepet i Sporveiene vil øke i 2005 – stikk i strid med bystyrets forutsetninger. Oslo Sporveier settes i realiteten i en situasjon der problemene vil øke fremfor å bli færre. Konsekvensene blir redusert kvalitet på transporttilbudet, hyppigere driftsavbrudd og flere innstilte avganger. For Venstre vil det være helt avgjørende at etterslepsprogrammet videreføres i 2005, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen.

Driftstilskuddet er ikke tilstrekkelig
Driftstilskuddet til Oslo Sporveier øker marginalt i byrådets budsjettforslag. Det foreslåtte driftsnivået innebærer at Oslo Sporveier ikke vil kunne sikre et helhetlig og samordnet rutetilbud på dagens nivå.

– For Venstre er det avgjørende at bystyrets behandling av kollektivmeldingen blir synliggjort i Oslobudsjettet for 2005. Dette innebærer at driftstilskuddet til Oslo Sporveier må økes til et høyere nivå, uttaler Venstres gruppeleder.

Byrådet trosser bystyrevedtak

Venstres gruppeleder er også kraftig provosert av at byrådet har valgt å trosse bystyrets eksplisitte vedtak om at det skulle legges frem en egen sak om opptrapping av kommunens tilskudd til kjøp av transporttjenester og investeringer som er nødvendig for å oppfylle målsettinger og vedtak i kollektivmeldingen.

– Bystyret forutsatte den 14. april i år at en slik sak skulle foreligge senest samtidig med fremleggelsen av byrådets budsjettforslag for 2005. Det har ikke skjedd. Venstre forventer at byrådet snarest legger frem opptrappingsplanen, slik at den kan behandles parallelt med budsjettet, sier Ola Elvestuen.

Nye T-banevogner

– Venstres bystyregruppe er opptatt av at opsjonen med Siemens knyttet til bestilling av nye T-banevogner blir benyttet. Venstre registrerer imidlertid at det ikke er avsatt penger til ytterligere nye T-banevogner i budsjettet, og at byrådet kun har til hensikt å fremme en sak om anskaffelsen i løpet av 2005, sier Elvestuen.

For ytterligere kommentarer kontakt Venstres gruppeleder Ola Elvcestuen på tlf. 90854775.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**