– Ingen kultursatsing i jubileumsåret 2005

– Det er skuffende at H/Frp-byrådet ikke følger opp bystyrets forutsetninger knyttet til Oslo som europeisk kulturhovedstad i 2011, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Kultursatsing i dvale
Budsjettforslaget er nær kjemisk renset for spenstige tilløp innenfor kulturområdet og har et ambisjonsnivå som er betraktelig redusert sammenlignet med tidligere år. Dette sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen i en kommentar til kulturdelen i byrådets budsjettforslag for 2005.

Deichmanske bibliotek

– Venstre er særlig bekymret for forslag som innebærer en reell nedgang i rammene til bibliotekene, og registrerer at byrådet i realiteten legger opp til at Deichmanske bibliotek ikke skal kunne opprettholde dagens driftsnivå. For Venstre er det uaktuelt å støtte forslag som innebærer et redusert bibliotektilbud i Oslo, uttaler Elvestuen.

Kunst og kultur
Venstres gruppeleder peker på at byrådets foreslåtte nivå når det gjelder tilskudd til ulike institusjoner og organisasjoner ikke bidrar til å styrke Oslos søknad om å bli europeisk kulturhovedstad. H/Frp-byrådets budsjettforslag vil i realiteten isteden innebære at mange aktører innenfor kunst- og kultur får reduserte rammer i 2005, hvilket igjen vil kunne føre til at mange institusjoner og aktører må innstille aktiviteter.

Kultureiendommer

– For Venstre er det viktig at Oslo kommune stiller lokaler til disposisjon for ulike kulturinstitusjoner basert på rimelige leiekontrakter som gjør det mulig å ha fokus på skapende og utøvende virksomhet. I budsjettforslaget ligger det ikke inne en styrking av dette kapitlet, noe som er helt nødvendig for å unngå at det etableres et leienivå der kunstnerisk og kulturell virksomhet presses ut, sier Venstres gruppeleder.

Gruppeleder Ola Elvestuen signaliserer avslutningsvis at Venstres bystyregruppe i budsjettprosessen vil arbeide for å bringe kultursatsingen opp på et høyere og mer ambisiøst nivå.

For ytterligere kommentarer kontakt Venstres gruppeleder Ola Elvestuen på tlf. 90854775

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**