Venstre krever åpenhet i bydelsutvalgene

Venstres bystyregruppe har sendt en lovlighetsklage til fylkesmannen på bakgrunn av at bydelsutvalget i Nordstrand den 23. august i år avholdt en lukket budsjettkonferanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Bydelsutvalget i Nordstrand valgte, mot Venstres stemmer, å overse en rekke lover, reglementer og bestemmelser som skal sikre åpenhet om budsjettprosessen i folkevalgte organer.

I lovlighetsklagen fra Venstres bystyregruppe vises det særlig til kommunelovens § 31 og § 32 nr. 3, reglementet for bydelene, § 4-4 samt KRDs uttalelse i sak nr 97/6053 om åpne eller lukkede møter i budsjettprosessen. I KRDs uttalelse heter det blant annet at vilkårene for at lukking kan skje er at det foreligger personvernhensyn eller at andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier lukking, og at det er snakk om en budsjettbehandling ikke oppfyller disse vilkårene.

Kontaktperson:
Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**