– Ingierstrand bad skal settes istand

De fire borgerlige partiene i Oslo bystyre er blitt enige om at det skal utarbeides en fremdriftsplan for istandsetting av Ingierstrand bad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Vedlikeholdsmessig er anlegget i dag i dårlig forfatning, og en istandsettelse etter antikvariske retningslinjer bør skje snarest mulig.

– Ingierstrand er av stor rekreasjonsmessig betydning for Oslos innbyggere i sommerhalvåret, og en istandsetting og tilbakeføring av anlegget til sin opprinnelige form vil ytterligere øke områdets verdi for byens befolkning. Dette sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Venstres gruppeleder Ola Elvestuen, tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**