Ap, Høyre og Frp = sant

I dette leserinnlegget peker Oslo Venstres nestleder Kjell Veivåg på at Ap, Høyre og Frp jevnlig søker sammen og danner flertall i viktige regulerings- og byggesaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

Av Kjell Veivåg, Oslo Venstre

Den som følger med i bystyret vil se at de tre partiene Ap, Høyre og Frp jevnlig finner hverandre i ulike regulerings- og byggesaker. Enten det gjelder enkeltsaker som å bryte med småhusplanen i Lachmannsvei på Grefsen, gå for maksimale byggehøyder i Pilestredet, rive en av Oslos virkelig gamle gårder i St. Olavsgt, eller store reguleringer slik som Økernplanen, står de tre partiene sammen. Ytterligere et eksempel kom i siste bystyrmøte der AP forandret standpunkt i pausen og gikk inn for å legge på en ekstra etasje i forbindelse med utbygging i Sverresgt. Nå er ikke dette noe nytt. Ap har også i tidligere tider stort sett vært på utbyggernes parti, noe som Groruddalen er et godt eksempel på. Men etter det siste valget var det nok mange som hadde trodd at Ap skulle velge en ny linje. Det har ikke skjedd. Så langt har partiet plassert seg trygt sammen med Høyre og Frp.

Dette kom som nevnt tydelig til syne i forbindelse med Økernplanen. Etter et lokalt opprør måtte riktig nok bystyregruppa vurdere sitt standpunkt. I den forbindelse uttalte Anne Nyeggen til Akers Avis at Ap "redder folket i Groruddalen." Så langt er redningsaksjonen rimelig beskjeden. Det eneste som har skjedd er at saken er utsatt. Alternativet kunne vært å støtte forslaget fra Venstre, SV og Krf som la til rette for et nytt Økern med varierte og gode boligområder. Men det ble åpenbart for mye for Ap.

I Akers Avis for 5. mai, står Bjørn Lundberg fram og uttrykker bekymring for at det blir for mye trafikkbasert næring i dalen. I forrige bystyreperiode var han også jevnlig i avisen med angrep på byråd og bystyre for at det ikke ble tatt nok hensyn til folk i Groruddalen. Nå er han selv i bystyret og hans gruppe —Ap — kan skape fleretall for alle forslag som begrenser trafikkveksten både i denne delen — og for den saks skyld — i andre deler av byen. Nå behøver ikke Lundberg å være det minste bekymret. Han kan i praktisk politikk følge opp sine egne store og sterke ord fra forrige periode. Det blir spennende å følge både hans og partiets stemmegivning. Inntil videre har de valgt rollen som støtteparti for byrådet — Høyre og Frp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**