Venstre viser vei i landbrukspolitikken

Under Venstres ledelse av Landbruksdepartementet har bøndene fått større handlingsrom og større næringsfrihet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Kvotene for melk er økt, både på enkeltbruk og i samdrifter. Konsesjonsgrensene for svin, egg og fjøfe er økt. Nylig ble det fremmet forslag om å fjerne delingsforbudet i Jordlovens § 12 og arealgrensene for konsesjonsplikt er hevet. Det er åpnet for nye eierformer som likestiller enkeltmannsforetak, samdrifter og aksjeselskap i forhold tilskuddsordningene. En rekke juridiske og økonomiske virkemidler er overført fra Fylkesmannens Landbruksavdelinger til kommunale myndigheter.

Prosjektet “Landbruk Pluss” har stimulert til etablering av mange tilleggsnæringer og foredling av egne produkter på mange gårdsbruk. Under arrangementet “Streif” som ble vist i Oslo i begynnelsen av juni i år, fikk vi se imponerende mange nye spennende, lokale matretter fra alle landets fylker. Det har skjedd en stille revolusjon hvor det norske landbruket nå også kan tilby gamle og nye spesialprodukter, ofte basert på lokale mattradisjoner, i tillegg til landbrukssamvirket og de private aktørenes standard volumvarer som vi selvfølgelig fortsatt skal ha.

“Mor jeg vil tilbake” fra de rødgrønne
De rødgrønne med Bondelaget på slep lengter tilbake til en landbrukspolitikk som aldri vil komme tilbake. Det er ikke på grunn av “onde” og “slemme” liberalister, men i stor grad på grunn av ny teknologi. Ny teknologi er sannsynligvis den største endringskraften i landbruket. Arbeidskostnader skiftes ut med kapitalkostnader som krever større volum for å bli lønnsomme. En melkerobot koster i overkant av en mill kroner. For at denne investeringen skal bli lønnsom, kreves minimum 50 melkekyr. I dag er gjennomsnittsbesetningen på norske mjølkebruk ca 18 kyr. Da må bonden enten søke samdrift med andre mjølkebønder eller få lov til å kjøpe seg en større kvote. Venstres har sørget for at begge løsninger er mulig!

Derfor sier jeg til alle norske bønder: Ikke la dere lure av de rødgronne, – de kan verken stoppe den teknologiske utviklingen eller endre Norges posisjon nevneverdig i de pågående WTO-forhandlingene. Venstre ved landbruksminister Lars Sponheim vil sørge for at det fortsatt vil være mulig å føre en nasjonal landbrukspolitikk i Norge som norske bønder kan leve med. Likevel er det viktig å ta inn over seg at det blir endringer, – slik har det alltid vært. Det er bedre å være ærlig på det enn å late som om bare Norge får en annen regjering så vil Norge være helt uberørt av WTO-forhandlingene. Slik er det ikke!

Erik Ringnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**