Stortingsvalget 2025

Send oss ditt forslag til Stortingskandidater for Venstre i Innlandet til
[email protected]
eller direkte til ett av medlemmene i nominasjonskomitéen under.

 

 

Fristen for å foreslå kandidater til Venstres Stortingsvalglister i Innlandet utløper fredag 10. mai!

Dette er siste frist for å foreslå kandidater direkte til nominasjonskomiteen, men det er ikke siste anledning til å påvirke listenes innhold.

De neste dagene vil nominasjonskomiteen sette opp en alfabetisk liste med alle innkomne forslag. Vi vil sørge for at alle som er foreslått, også er forespurt om å stille. Den alfabetiske listen sendes så ut til alle medlemmer og alle aktive lokallag innen den 15. mai.

Hver kandidat blir presentert med en mini-CV.

Lokallagene og medlemmer der det ikke er aktive lokallag, bes rangere og returnere listen til nominasjonskomiteen innen lørdag 1. juni!

 

Andre viktige datoer:

Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 7. september.

Nominasjonskomiteen planlegger å levere sitt forslag til Stortingsvalglister før sommerferien, men har absolutt siste frist 1 måned før nominasjonsmøtet.

Du har derfor flere muligheter til å påvirke listene, men sørg for at kandidaten din er med allerede nå.

 

Ett fylke, to valgdistrikt

Innlandet fylke består av to valgdistrikt ved Stortingsvalget; Hedmark og Oppland. Fylkesårsmøtet vedtok at vi skal stille med likelydende Stortingsvalglister i de to valgkretsene med en vri på de to første plassene.

Begge lister skal ha 12 navn. Den som velges som toppkandidat i Hedmark, blir automatisk andrekandidat i Oppland og vice versa. De 10 neste plassene på begge lister blir likelydende.

Dette gir noen utfordringer med tanke på geografisk og kjønnsmessig fordeling, men det skal nominasjonskomitéen få bryne seg på.

Nominasjonskomiteen i Innlandet

Dokumentarkiv

Delegatberegning til nominasjonsmøtet 2024

Forslag til forretningsorden