Kontakt oss

Innlandet Venstre

Fylkesstyre:

Sjur Skjævesland (leder) – [email protected]

Kjetil Kjenseth[email protected]

Benedicte Røvik (kasserer) – [email protected]

Stig Vaagan (sekretær) – [email protected]

Jo Are Aamodt Brænden (styremedlem) – [email protected]

Roger Granum

Marita Kalfoss Sollien – Fylkessekretær

Toril Østvang

Alice Gudheim

Thyra Håkonsløkken – Fylkesleder i UV

Fylkestingsgruppa

Ketil Kjenseth (gruppeleder) – [email protected]

Stig Vaagan[email protected]