Fylkestingsrepresentanter og Politisk program 2023 – 2027

Våre Fylkestingsrepresentanter:

Stig Vaagan – Hovedutvalg Utdanning, Flerkulturelt råd

Ketil Kjenseth – Gruppeleder, Hovedutvalg Kultur

 

Kontrollutvalget – Roger Granum

 

Vararepresentanter til Fylkestinget:

Kajsa Kirkhus

Terezia Hole

Omar Svendsen-Yagci

Toril Østvang

Sjur Skjævesland

 

Politisk program 2023-2027

Fylkestingsprogrammet for Innlandet Venstre 2023 – 2027 finner du her:

Fylkestingsprogrammet

Brosjyre og kortversjon av programmet finner du her:

Program Innlandet 2023-2027

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**