– Venstre vil sikre kollektivsatsingen

Venstre vil ikke tillate at det blir tatt en en pause i kollektivsatsingen, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen i en foreløpig kommentar til byrådets budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen


Bekymret for vedlikeholdsetterslepet i Sporveien

– Venstres bystyregruppe mener det er uakseptabelt at byrådet heller ikke denne gang legger fram en finansieringsplan og en tidsplan for når Sporveien skal ta inn vedlikeholdsetterslepet. Vi må få dette på plass for å sikre et tryggere, raskere og mer omfattende kollektivtilbud for Oslos borgere.


Vil styrke kvaliteten i skolen

Venstre er opptatt av at kvaliteten i skolen skal styrkes og Venstre vil ikke gå med på noen forslag som fører til dårligere kvalitet i Oslo-skolen.

Mer til bydelene
– Med dette forslaget til budsjett vil det i mange bydeler tilbudet til befolkningen måtte reduseres, dette er ikke akseptabelt. Vi må nå komme ut av denne situasjonen med stadige underskudd i bydelene som rammer tilbudet til befolkiningen. Bydelene har en veldig viktig funksjon i Oslo og må settes i stand til å gi et godt tilbud til sin befolkning. Ikke minst må vi sette fokus på forebyggende arbeid overfor barn og unge og eldre. Venstres bystyregruppe er spesielt bekymret for forholdene i barnevernet, sier Elvestuen.

Bredde i kultur og idrett
Det er for Venstre helt uakseptabelt å akseptere det kuttet som byrådet har foreslått for det frivillige kulturarbeidet. Den posten må heller økes.
Venstre er spesielt opptatt av å legge forholdene til rette for breddeidretten, spesielt for barn og unge. Venstres bystyregruppe etterlyser også en plan for hvordan Bislett skal driftes og hvor mye det vil koste å sette i stand nærmiljøet etter at stadion er ferdig.


Kontaktinformasjon
Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**