Oslo Venstre vil ha kultursenter i Kunstakademiet

Oslo Venstre vil opprettholde en kunstaktivitet ved Statens Kunstakademis bygg (tidligere Kartverket) når dette bygget fraflyttes etter omorganisering av Kunsthøgskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Oslo Venstre er åpen for flere løsninger, men peker spesielt på behov for fellesverksteder for kunstnere, en informasjonsentral samt rimelige atelierer i tilknytning til fellesverksteder.

Gamle Kunstakademiet er et av byens mest strategisk plasserte bygninger og ligger i umiddelbar nærhet til flere signalbygg. Å gi et slikt bygg til kunstneriske formål er en handling som indikerer Oslos visjon for kulturhovedstaden Oslo.

I første omgang ønsker Oslo Venstre å sikre at området er regulert til kulturformål.

Kontaktinformasjon:
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**