Beklager vedtaket om ambassade i Husebyskogen

– Venstre er mot en plassering av ambassaden på Huseby, og jeg registrerer med dyp beklagelse at Venstres 1. vararepresentant likevel gikk mot partiets standpunkt, sier gruppeleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

I Oslo bystyres møte 7. desember ble det flertall for reguleringsplanen for ny amerikansk ambassade på Huseby. Sosialistisk Venstrepartis gruppeleder Kari Pahle, Arbeiderpartiets gruppenestleder Tom Pape og Venstres 1. vararepresentant Ane Willumsen, brøt ut fra sine respektive partigrupper og dannet flertall sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti for reguleringsplanen (stemmetall 30-29).

På grunn av sykdomsforfall fra en av Venstres faste bystyrerepresentanter like før møtet ble satt, måtte vararepresentant Ane Willumsen møte i bystyret. Det ble kort tid før møtet kjent for gruppeledeleren at hun aktet å stemme mot partiets standpunkt.

Venstres gruppeleder Ola Elvestuen understreker at partiet har hatt en grundig prosess i denne saken med vedtak om vern av Husebyskogen både i hovedstyret og på årsmøtet.
– Venstre er mot en plassering av ambassaden på Huseby, og jeg registrerer med dyp beklagelse at Venstres 1. vararepresentant likevel gikk mot partiets standpunkt, sier Elvestuen.


For ytterligere spørsmål kontakt:
Gruppeleder Ola Elvestuen 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**