Referat styremøte 11.01.2006

– Østfold Venstre —

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Sak: 1. Forberede årsmøtet.

Innkalling — det skilles mellom årsmøte og skolering (gjerne to innbydelser) med mer detaljert disposisjon. Det lages en beskrivelse av hensikt med de ulike delene av helga.

Delegater:
a) Antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer:1 utsending
26-50 medlemmer:2 utsendinger
51-100 medlemmer:3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.
og

b) Antall stemmer ved forrige Stortings- eller fylkestingsvalg i den enkelte kommune:
Inntil 250 stemmer: 1 utsending
251-500 stemmer:2 utsendinger
501-1000 stemmer:3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynte 1000 stemmer.

Valgstemmetall;
http://odin.dep.no/krd/html/valgresultat2005/bs4_1.html
Hver kommune nederst.

Årsmelding — Ble oppdatert og justert
Styret vedtok å foreslå en økning av kontingenten med kr 25,- (mot en stemme).
Styret foreslår at valgkomiteen fortsetter ett år til.

Invitasjoner til andre enn delegatene; Odd Einar Dørum og en til å stå for opplæringa?
Leder inviterer Odd Einar. Opplæring tar vi selv — leder fordeler oppgavene.

Valgkomiteens arbeid, særlig med tanke på nom.kom og prog.kom;
Styret ga innspill til valgkomitéen på kandidater.

Forslag/ Resolusjoner/uttalelser
Geir Helge utarbeider forslag for styret angående kompetansesenter på IKT/miljø/energi.
Sindre lager et forslag om eierskapet i Østfold Energi
(kontakter Kjell Bjørndalen, Fr.stad for innspill).
Wenche utarbeider forslag om sosialt ansvar (mer til de som trenger det mest).

Sak 2. Gjør siste jobb med registrering av lokallagene hos fylkesmannen.
Styret gjennomførte en dugnad i møtet og ordnet de som ikke var ferdig.

Sak 3. Odd Einar Dørum til Halden — 23. januar
Tema er Utdanningspolitikk og nyskaping.
Møtet er åpent for alle — det vil bli annonsert på ØV+Haldens nettside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**