Programprosesser

Programkomiteene i Viken Venstre har levert sin 2. utkast til program for fylkestingsvalgene i de nye fylkene Østfold, Buskerud og Akershus til fylkestingsvalget høsten 2023.

Medlemmer og lokallag tilhørende de nye fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold inviteres til å komme med endringsforslag.

Venstre skal ha relevant politikk som løser utfordringer og problemer som mennesker opplever – og/eller som vi som samfunn står i. Vi ber derfor ikke bare om forslag til løsninger. Vi ønsker også at endringsforslag beskriver hvilke problemer som må løses.

Skjemaene for å levere endringsforslag finner du her:

Har du flere endringsforslag bør du fylle ut samme skjema flere ganger. Det siste svaret kan redigeres fram til undersøkelsen stenges.

Fristen for endringsforslag er 5. februar 2023. Endelig program vedtas på årsmøtet 11-12. mars 2023.