Oslo trenger en helhetlig plan for integrering

Oslo vokser. En grunn til at flere velger Oslo som sitt hjemsted er at de finner et flerkulturelt miljø her. Oslo Venstre vil at Oslo skal videre utvikle seg til å bli en attraktiv internasjonal kulturby. Demorakti, toleranse og respekt for ulike kulturers utrykksform, ritualer og helligdom er bærebjelker i en slik utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

De siste ukers reaksjoner rundt Mohammed-karikaturene gir en unik mulighet til å skape dialog for å forstå hverandres ulikheter uten ønske om å bli like. Slik blir det enklere å finne felles løsninger for å stå styrket mot ytterligående krefter. Det trengs en innsats både i det sivile og det offentlige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.

Årsmøtet i Oslo Venstre mener det er nødvendig å øke innsatsen i integreringsarbeidet. Det må etableres en bred dialog med representanter fra ulike miljøer som sammen må identifisere tiltak for en mer effektiv integreringspolitikk. Frivillig sektor kan dessuten spille en viktig rolle, både som flerkulturell møteplass, bistand til leksehjelp og andre sosiale aktiviteter. Med aktivt samspill mellom lokalmiljøet, Oslo kommune, og frivillig sektor kan Oslo raskt etablere et langt mer omfattende og allsidig integreringsprogram.

Kontaktinformasjon:
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**