Konkrete miljøtiltak i Groruddalen

Venstre ønsker at en langt større andel av godstransporten skal overføres til jernbane og mener at Alnabruterminalen har stor betydning i arbeidet for å nå et slikt mål. Oslo Venstre mener imidlertid at ROM Eiendoms planer om å spre terminalvirksomhet til et gigantisk anlegg på Nyland Syd er uakseptable slik de nå foreligger, idet de bidrar til å fortsette det ukritiske arealsløseriet i bunnen av Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

Dagens terminalvirksomhet må derfor videreutvikles i tilknytning til Alnabruterminalen. Utbyggingen av Nyland Syd vil også være en trussel mot planene for byutvikling i området rundt Grorud stasjon. Årsmøtet i Oslo Venstre krever at byrådet snarest innleder drøftinger med NSB/Jernbaneverket/Rom Eiendom om en plan for området som i langt større grad tar hensyn til lokalmiljøet.

Årsmøtet i Oslo Venstre er opptatt av at "Helhetlig plan for Groruddalen" skal bidra til en opprustning av lokalmiljøet. Venstre vil gå inn for at minimum 1,5 milliarder kroner skal brukes i dalen i de neste 10 årene og at pengene skal gå til tiltak som prioriteres lokalt. Venstre vil støtte planer som bidrar til å skape møteplasser for kulturarbeid, lekearealer, parker, integrering og styrking av senterfunksjonene i Groruddalen.

Kontaktinformasjon:
Politisk nestleder i Oslo Venstre, Kjell Veivåg tlf. 41 46 54 06

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**