Referat fra styremøte 15. mai 2006

– Østfold venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Fra kl. 18.30 -20.30

Tilstede:
Sindre W Mork, Geir-Helge Sandsmark, Henry Mogstad, Anne-karin Femanger Pettersen, Berit Caroline Haaland, Johan Aksel Ekhaugen, Eirin Finnanger (ØVK) Mikael Ha (UV)

Saker til behandling:

21. Referat fra forrige møte.
Kommentarer til sak 13 Nominasjonsprosessen: Sindre sender ut fremdriftplan til lokallagslederne
Kommentarer til sak 20 Eventuelt: Berit Caroline informerte om at hun har fått svar på sitt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Referat godkjent

22. Sommeravslutning
Ingen avklaring på dette tidspunktet

23. Dialogmøter/temadager – status.
Temamøter er gjennomført i Halden og i Fredrikstad.
Vi setter opp ny plan for høsten 2006 i neste styremøte.

24. V-skolen – planer og framdrift.
Det sendt ut invitasjon til venstreskolekurs i Sarpsborg 8. juni. Alle lokallag i Østfold er invitert. Avhengig av oppmøtet på dette kurset, planlegger styret nye kurs til høsten. Sindre, Ulf og Stein har tatt instruktørkurs del 1. Sindre kan eventuelt ta venstreskolen del 1 for lokallagslederne og styret.

25. Vedtekter – oppfølging etter landsmøtet.
Anne-Karin innarbeider vedtektsendringene som ble bestemt på landsmøte, i forslaget til vedtekter for Østfold Venstre. Forslaget sendes ut i løpet av mai og diskuteres i første styremøte til høsten.

26. Web-opplæring – status på egenutvikling.
Anne-Karin har gjennomført web-kurset på Venstre +. Hun er nå i stand til å redigere hjemmesiden. Kristin Fløisbonn er oppfordret til å ta samme kurset.

27. Offentlig støtte – fordeling på lag.
Henry redegjorde for midler til Rakkestad, Hvaler og Skiptvet som er satt inn på konto til Østfold Venstre. Disse midlene synliggjøres i regnskapet.

28. Søknad om økonomisk støtte til Nei til EU.
Styret har mottatt en søknad om økonomisk støtte fra Nei til EU, Østfold. Søknaden avslås. Anne-Karin sender melding om styrevedtaket til Nei til EU.

29. Politisk uttalelse – samferdsel
Berit Caroline utarbeider et utkast til uttalelse om Moss sivile lufthavn, Rygge, med vekt på miljøkravene. Utkastet diskuteres på neste styremøte

Styret oppfordrer til at de innspill som kom fra Østfold Venstres i møte med Borghild Tenden 4. mai, følges opp lokalt.

30. Eventuelt
Johan Aksel tok opp spørsmålet om styret skal søke Venstre sentralt om støtte til valgkamparbeid for nye/små lokallag. Anne-Karin utarbeider forslag til søknad.

Berit Caroline utarbeider et innspill til programkomiteen om tilrettelagt undervisning.

Neste styremøte flyttes til 19. juni kl. 19.00 i Rådhuset i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**