Øystein Haga

Øystein Haga er medlem av fylkesutvalet frå 2007 og gjenvalt i fylkesutvalet også for perioden 2011-2015, fylkestingsmedlem frå 2003, og møtte også mykje som varamedlem i perioden 1999-2003. Han var varamedlem til fylkesutvalet i perioden 2003-2007. Haga var førstekandidat for Venstre i Aust-Agder til stortingsvalet 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Øystein Haga er frå Grimstad, lektor på Dahlske videregående skole. Han er gruppeleiar for Venstre i Grimstad kommunestyre, leiar for kulturstyret, og har vore kommunestyremedlem sidan 1995. I kommunevala i 2003 og 2007 fekk han flest personlege stemmer av alle i Grimstad. Landsstyremedlem og fylkesleiar i Venstre 2001-2005, varamedlem til landsstyret 2005-2009 og nestleiar i Aust-Agder Venstre 2005-2007.

Leiar i forstanderskapet for Sparebanken Sør, frå januar 2014 også leiar i forstanderskapet for den nye samanslåtte storbanken Sparebanken Sør. Styremedlem i Ibseniana, kortfilmfestivalen i Grimsatd, Aust-Agder Næringsselskap, Grimstad idrettsråd, Ibsenhuset og Grimstad bymuseum. Varamedlem til styret for fullriggeren “Sørlandet”

Haga er også på Twitter: twitter.com/oysteinhaga

Mobiltelefon: 48038279
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**