Til innhold

Ingvild Wetrhus Thorsvik

Ingvild Wetrhus Thorsvik

Jeg brenner for å gjøre livet best mulig for mennesker i sårbare situasjoner, og jeg mener at mennesker alltid må komme før systemer.

Ingvild Wetrhus Thorsvik er 29 år og bor i Kristiansand. Frem til hun ble stortingsrepresentant jobbet hun som advokat

Ingvild kommer fra et tettsted i Mandal som heter Skeie. Der vokste hun opp med skog, hyttebygging, bie- og insektsredding, bading og naturidyll. Ingvild har vokst opp med en pappa som er grunder, og en feminist-mamma som var med på å bringe kvinnebevegelsen til Sørlandet.

Kjærligheten til natur

Alt dette har formet engasjementet til Ingvild. Kjærligheten til natur og for andre vesener står veldig sterkt i henne, og hun tror på at begge deler har en egenverdi ut over nytten det har for oss mennesker.

Mennesker i sårbare situasjoner

Ingvild brenner for å gjøre livet best mulig for mennesker i sårbare situasjoner, og hun mener at mennesker alltid må komme før systemer. Vi som fellesskap må sørge for at de som trenger det mest, får bistanden de trenger på en måte som ivaretar verdigheten og egenverdien deres. Og så må vi sørge for at barn får en god oppvekst, uavhengig av hvem foreldrene er og hvilken bakgrunn de har.

Grønne arbeidsplasser

Ingvild vet hvor sterkt noen kan brenne for å skape en arbeidsplass for seg selv og noen til, og hvor viktig det er for samfunnet å legge til rette for at de får gjøre akkurat det. Ikke minst vet hun hvor viktig det er at arbeidsplassene som skapes, er grønne.

Likeverd

Ingvild har troen på at vi som mennesker er like mye verdt uansett kjønn, kjønnsidentitet, religion, etnisitet, legning, funksjonsevne og så videre. Dette skal vise seg i praktisk politikk også, og den kampen er hun klar for å ta.

Agder skal bli en enda bedre landsdel å bo, vokse opp, skape arbeidsplasser og leve i

Ingvilds viktigste motivasjon for å stille til valg til Stortinget for Venstre, er at Agder skal bli en enda bedre landsdel å bo, vokse opp, skape arbeidsplasser og leve i. Hun vil at flere flytte tilbake hit etter utdannelse, og jeg vil at vi skal ta klimautfordringene på alvor. Ingvild tror helhjertet at det er Venstre sin politikk som skal sørge for det – nettopp fordi vi bryr oss om stedet og folka som bor her.