Pressemelding fra Østfold Venstre:

Regjeringen må komme på banen om bredbånd til alle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstre mener det er uklarhet om hva den regjeringens politikk for utbygging av bredbånd går ut på. Dette er i et hinder for hurtig utbygging og en demper på positive lokale initiativ. Regjeringen viser i saken til at et utvalg kommer med innstilling til saken i juni. — Saken skal dermed være klarlagt, og vi venter nå ivrig på en orientering om saken, uttaler Geir Helge Sandsmark i Østfold Venstre.

Spørsmålet om hvilken hjelp staten kan tilby Aremark er enda ikke besvart. Derimot blir det vist til et statssekretærutvalg som skal gi innstilling innen utgangen av juni om statlig medvirkning til utbyggingen. Vi forventer nå at offentligheten blir orientert om regjeringens politikk, slik at vi vet hvilke rammer Aremark og andre kommuner skal forholde seg til fremover, uttaler Sandsmark.

Venstre og alle andre som er opptatt av tilgangen på bredbåndsforbindelse venter i spenning på informasjon fra regjeringen. Det er svært viktig at usikkerheten om statlig medvirkning nå ryddes av veien, slik at det blir klart hvilke statlige bidrag som kan forventes

Venstre stilte i forrige uke et skriftlig spørsmål til fornyingsministeren om status og framdrift for bredbåndsutbyggingen. I svaret blir det vist til at hovedstrategien bak utbyggingen er at markedsaktørene skal stå for utbygging og infrastruktur, men tilrettelagt og stimulert av staten. Det blir ikke sagt noe om hva stimuleringen går ut på. Det blir videre nevnt at kommunen selv kan gå inn med midler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**