– Klare ordensregler fremfor kriminalisering

Byrådet viser klokskap med sine nye politivedtekter. Venstre er tilfreds med at de nye politivedtektene ikke skal ramme den enkelte prostituerte og tigger, men setter en generell standard for folk som bor og oppholder seg i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Byrådet kunne valgt en lettvint løsning som kriminalisering, man har valgt å møte ordensproblemer med klare ordensregler basert på kunnskap og sunn fornuft.

– Politiet har nå fått en unik mulighet til å beskytte ofre for menneskehandel uten å ramme den enkelte tigger og prostituert. Jeg forutsetter at politiet styrker innsatsen for å ta bakmennene bak organisert menneskehandel både når det gjelder trafficking og tigging, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen.

– Vedtektene er i tråd med det tidligere justisminister Odd Einar Dørum tok til orde for, sier Elvestuen.

For ytterligere kommentar:
Venstres gruppeleder Ola Elvestuen, tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**