Frivillig vern det beste for lokaldemokratiet

Buskerud Venstre mener at prosessen omkring frivillig vern av 100.000 da i Trillemarka-Rollag Østfjell bør danne mønster for resten av landet. Gjennom samarbeid, i stedet for konflikt, vil nasjonale målsettinger om barskogvern nås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Direktoratet for naturvern legger nå fram sin innstilling til miljøvernminister Helen Bjørnøy i det omstridte verneområdet Trillemarka-Rollag Østfjell. Buskerud Venstre oppfordrer både direktoratet som faginnstans og Regjeringa til å velge den beste løsningen for både miljø og lokaldemokrati:

Kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal har gjennomført en historisk prosess og fortjener å bli tatt på alvor av sentrale myndigheter: Det er første gang i Norge at kommuner og grunneiere tilbyr storsamfunnet frivillig vern. I tillegg vil dette bli det største skogreservatet i Norge med vern av vel 100.000 da.

Kommunenes forslag om frivillig vern som er anbefalt av Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud er også, vurdert ut fra miljømessige konsekvenser, det beste når en ser det i sammenheng med de tre kommunenes kommunedelplan på totalt 487.000 da.
Buskerud Venstre viser her til at kommunedelplanen er en helhetlig plan for langsiktig bruk og vern av hele området mellom dalførene Sigdal og Numedal. Dette bør også være et viktig poeng for sentrale myndigheter.

Utfyllende kommentarer:
Fylkesleder Hallvor Lilleslett, telefon: 95929672
Helge Stiksrud, telefon 90018074 (Buskerud Venstres stortingskandidat 2005)

Tips om grunneier som kjemper for miljø og bærekraftig bruk av naturen, jf. kommunedelplanen på 487.000 da:
Olav Traaen, Rollag, telefon: 92648641

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**