Østfold Venstre om kommuneøkonomien i statsbudsjettet

– Regjeringen snakker usant om kommuneøkonomien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Regjeringen gir med den ene og tar definitivt igjen med den andre overfor kommunesektoren i sitt forslag til statsbudsjett for 2007.

Regjeringen reduserer det kommunale skattøret med 0,7 prosent (fra 13,3 til 12,6) og det tilsvarende for fylkeskommunene med 0,1 prosent. I sum utgjør dette anslagsvis 2,1 milliarder kroner. I tillegg reduseres skattøret for selskapsskatten fra 4,25 prosent til 3,5 prosent. I sum utgjør dette vel 1,1 milliard kroner. Det betyr at staten på denne måten kutter skatteinntektene til kommunene tilsvarende de øremerkede midlene til barnehageutbygging på 3,2 milliarder kroner.

– Når vi vet at investeringstilskuddet for nye barnehager avregnes mot momskompensasjonskrav og i mange tilfeller derfor ikke gir et reelt tilskudd, så grenser dette til en ren bokføringsbløff fra statens side, sier Sindre Westerlund Mork, fylkesleder i Østfold Venstre.

– Regjeringen gjør kommunene til enda mer statsstyrte filialer med denne omfordelingen fra frie inntekter og til øremerkede inntekter. Dette er alvorlig for lokaldemokratiet og er en frihetsberøvelse fra de lokale folkevalgte, sier Mork.

I tillegg til dette kommer den uavklarte situasjonen knyttet til sykelønnsordningen. For kommunesektoren er dette beregnet til å utgjøre vel 700 millioner kroner.

– Sammenlikner vi med fjoråret så er dette en reell nedgang i kommuneøkonomien på rundt en milliard kroner, påpeker Mork.

Sindre Westerlund Mork
M: 916 95 642
https://www.venstre.no/ostfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**