Sporskifte i Oslo Sporveier

I onsdagens bystyremøte la Venstre frem et forslag med støtte fra Ap og SV. Forslaget innebærer at vognvedlikehold av nye T-banevogner fortsatt skal konkurranseutsettes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Ansvaret for konkurranseutsettingen av vognvedlikeholdet overføres fra vognselskapet til driftsselskapet for T-banen. Arbeidet med anbudsinnbydelse og avtalevilkår videreføres så snart dette er gjort, og kontrakten om vedlikehold av MX 3000-vognene skal iverksettes fra det tidspunkt de bestilte nye T-banevognene er levert i 2009. Forslaget innebærer en modell som skaper rene linjer i Sporveien.

Dette er ikke å avlyse konkurranseutsettingen, men en kursendring som bringer prosessen på rett spor.


Kontaktperson:
Gruppeleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**