Budsjettenighet mellom H, Frp, V og KrF i Oslo

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om Oslo Kommunes budsjett for 2007. Budsjettavtalen innebærer følgende hovedprioriteringer utover byrådets opprinnelige forslag og tilleggsinnstillingen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


* Skolebudsjettet er styrket med i alt 44,6 mill, herunder bl.a. 25 mill til kunnskapsløftet og 5 mill til å heve kompetansen i skolen knyttet til barn med spesielle behov. I tillegg kommer 25 mill på kapitalbudsjettet til ny kultursal på nye Rommen skole.
* Bydelene er styrket med i overkant av 80 mill kroner utover den betydelige satsingen som lå i byrådets opprinnelige forslag, herunder blant annet 42 mill i frie midler. I tillegg styrkes bl.a. barnevernet, sosialhjelpen, SFO og eldresentrene.
* Kirkevedlikeholdet økes med til sammen 36 mill utover de 14 mill som lå i byrådets opprinnelige forslag. Dette gir blant annet rom for istandsetting av kirkene Sagene, Uranienborg og Markus. I tillegg 50 mill i 2007 til bygging av nye Bøler kirke.
* Til rehabilitering/vedlikehold av Briskebytrikken settes det av 32 mill, og til rehabilitering av Ingierstrand bad legges det inn totalt 9,5 mill i 2007. Program for gateopprustning med universell utforming styrkes med 10 mill. Det er videre funnet inndekning til gjenoppbygging av gangbro på nedre Bekkelaget.
* Kulturbudsjettet styrkes betydelig med en rammeøkning på 16 mill, slik at den totale rammen til kunst og kultur ender på 145 mill. I tillegg styrkes Deichmanske bibliotek med 3,5 mill og Musikk- og kulturskolen med 2 mill utover byrådets forslag.
* I tillegg til Frogner sportspark og nye kunstgressbaner i byrådets forslag, er det funnet rom for ytterligere investeringer på idrettssektoren med vel 56 mill. Dette innebærer fullfinansiering av landhockeybane/bandybane og skatehall på Voldsløkka, klubbhus til hhv. Lyn og Holmlia sportsklubb, samt ny kunstgressbane på Hovseter/Voksen og driftsstøtte til grunninvesteringer for Arctic Challenge.
* De fire partiene er også enige om oppstart av et eget handlingsprogram for Oslo sør etter modell av det tidligere handlingsprogrammet for Oslo indre øst. Handlingsprogrammet for Oslo sør skal gå parallelt med handlingsprogrammet for Groruddalen. Det legges inn 12 millioner kroner i 2007, og Oslo kommune utfordrer staten til å bidra med like mye.
* Budsjettenigheten innebærer totalt sett et betydelig løft for de frivillige organisasjonene innenfor rusomsorgen, herunder bl.a. Frelsesarmeens lavterskel arbeidstilbud "Jobben" med 7,5 mill, P22 vente- og motivasjonsprosjekt med 3,5 mill, sykepleie på hjul/Fransiskushjelpen med 0,8 mill, Bymisjonens "Lønn som fortjent" med 0,5 mill, Gatejuristen 0,5 mill, og Maritastiftelsen 0,9 mill. I tillegg settes det av 2,7 mill til videreføring av Robust. Det innføres månedskort som erstatning for egenandel for TT-brukere med daglige reiser til arbeid og/eller dagsenter.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Venstres gruppeleder Ola Elvestuen, tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**