Oslobudsjettet: Groruddalen

Høyre, Frp, Venstre og KrF er i budsjettforliket for 2007 enige om fullfinansiering av kultursal på nye Rommen skole. I alt 25 millioner kroner er avsatt til dette på investeringsbudsjettet for 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

De fire partiene er også enige om å følge opp handlingsprogrammet for Groruddalen, som i 2007 innebærer en ekstrasatsing i Groruddalen på 100 millioner kroner, hvorav kommunens bidrag er 50 millioner kroner. Det forutsettes at staten følger opp sin andel i statsbudsjettet for 2007.

Budsjettavtalen innebærer også en rekke andre påplussinger utover byrådets opprinnelige forslag og tilleggsinnstillingen:

* Det settes av 10 millioner kroner til verdibevarende vedlikehold i kommunale boliger
* Det innføres inntektsgraderte satser i SFO på linje med barnehagesatsene
* Osloskolen styrkes med 45 mill kroner, herunder 25 mill til kompetanseheving for lærere knyttet til Kunnskapsløftet
* Styrking av ressursbiblioteket på Stovner
* 500~000 kroner til Linderud gård
* 375~000 kroner til Foreningen Granittrock
* 400~000 kroner til Damini House of Culture

Bydelene i Groruddalen tilgodeses også med betydelige ekstramidler i forbindelse med påplusningene på bydelsrammen, som gir bydelene flere frie midler. I tillegg styrkes bl.a. barnevernet, eldresentrene og sosialtjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**