Oslobudsjettet: Indre Øst

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om å videreføre satsingen på Voldsløkka, blant annet ved å fullfinansiere landhockey- /bandybane med kunstis (18,25 mill) og skatehall (17,5 mill) i budsjettet for 2007. Budsjettenigheten innebærer også at Oslo kommune i samarbeid med Skeid skal utrede kostnadene til et eventuelt oppgradert fotballstadionanlegg på Voldsløkka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Budsjettavtalen innebærer også en rekke andre påplussinger i budsjettet for 2007 utover byrådets opprinnelige forslag og tilleggsinnstillingen:

* Vedlikeholdsbudsjettet for kirken økes med 36 millioner kroner utover byrådets forslag, og sikrer rehabilitering blant annet av Sagene kirke.
* Styrking av ressursbiblioteket i Gamle Oslo.
* Det settes av 10 millioner kroner til verdibevarende vedlikehold i kommunale boliger
* Tilbudet ved FRIGO opprettholdes med en bevilgning på 1,5 mill.
* Sosialhjelpssatsene økes med 5 % utover 2006-nivå.
* Tilskudd til kunst og kultur økes med 16 millioner kroner, hvorav en stor andel tilfaller organisasjoner og prosjekter i indre øst
* Osloskolen styrkes med 45 mill, herunder 25 mill til kompetanseheving for lærere knyttet til Kunnskapsløftet

Bydelene i Oslo indre øst tilgodeses også med betydelige ekstramidler i forbindelse med påplusningene på bydelsrammen, som gir bydelene flere frie midler. I tillegg styrkes bl.a. barnevernet, eldresentrene og sosialtjenesten.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Venstres gruppeleder Ola Elvestuen, tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**