Oslobudsjettet: Oslo Nord

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om å øke kommunens bidrag til nedgraving av høyspentledningen mellom Nydalen og Grefsen med 3 millioner kroner i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Budsjettavtalen innebærer også andre påplussinger i budsjettet for 2007 utover byrådets opprinnelige forslag og tilleggsinnstillingen:

* Satsingen på Voldsløkka videreføres, blant annet ved å fullfinansiere landhockey- /bandybane med kunstis (18,25 mill) og skatehall (17,5 mill) i budsjettet for 2007.
* Oslo kommune skal i samarbeid med Skeid utrede kostnadene til et eventuelt oppgradert fotballstadionanlegg på Voldsløkka.
* Vedlikeholdsbudsjettet for kirken økes med 36 millioner kroner utover byrådets forslag, og sikrer rehabilitering blant annet av Sagene kirke.
* Bydelsøkonomien styrkes med mer enn 80 millioner kroner utover den betydelige satsingen som lå i byrådets opprinnelige forslag, herunder blant annet 42 millioner i frie midler og 15 mill. til barnevernet. I tillegg styrkes bl.a. sosialhjelpen, SFO og eldresentrene.
* Skolebudsjettet er styrket med i alt 44,6 mill, herunder bl.a. 25 mill. til kunnskapsløftet og 5 mill. til å heve kompetansen i skolen knyttet til barn med spesielle behov.
* Nytt klubbhus til Lyn (7,5 mill.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**