Oslobudsjettet: Oslo Vest

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om at Frogner sportspark skal realiseres med i alt 150 mill fordelt på 2007 og 2008. Anlegget vil etter utbyggingen omfatte heldekkende kunstisflate, kunstgressflate, nye garderober, nye kontorer, flerbrukshall, ishall, nytt skøytemuseum og privatfinansiert parkeringsanlegg under bakken og evt. lokaler for andre idretter. Prosjektet vil bli utviklet i nært samarbeid med Frognerparkens Venner. Frogner Sportspark vil ha stor betydning for breddeidretten og for barne- og ungdomsidretten i denne delen av byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Budsjettavtalen innebærer også en rekke andre påplussinger i budsjettet for 2007 utover byrådets opprinnelige forslag og tilleggsinnstillingen:

* Vedlikeholdsbudsjettet for kirken sikrer rehabilitering av Uranienborg- og Markus kirke, og gir rom for vedlikehold av kirkene på Majorstuen og Frogner (totalt 18 mill.).
* Nytt klubbhus til Lyn (7,5 mill.)
* Styrking av ressursbiblioteket på Majorstuen
* Aksjon skolevei styrkes betydelig, noe som gir rom for sikring av skolevei for elever ved Bestum skole
* Prosjektering av mulig forlengelse av Frognerseterbanen til Tryvannshøyden
* Ullernhallen får 1 mill til prosjektering innenfor budsjettpotten til idrettsformål
* Etablering av ny kunstgressbane på Voksen/Hovseter (4,4 mill.)
* Tilskudd til Bogstad gård og karpedamprosjektet (0,8 mill)
* Skolebudsjettet styrkes med i alt 44,6 mill, herunder 25 mill til kompetanseheving i forbindelse med kunnskapsløftet, og 5 mill til å heve kompetansen i skolen knyttet til barn med spesielle behov.

Bydelene i Oslo vest tilgodeses også med betydelige ekstramidler i forbindelse med påplusningene på bydelsrammen, som gir bydelene flere frie midler. I tillegg styrkes bl.a. barnevernet, eldresentrene og sosialtjenesten.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Venstres gruppeleder Ola Elvestuen, tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**