Styremedlemmer

På årsmøtet 28. januar 2010 ble styret endret, og sammensetningen ser nå slik ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Petter Toldnæs på fylkesårsmøte

Petter Natanael Toldnæs, leder
Petter jobber som kommunikasjonsrådgiver og har vært politisk aktiv siden han var 15 år. Han er opprinnelig fra Langesund i Telemark. Han er nå inne i sine tredje periode som leder. Petter bor i Lillesand sentrum.
E-post: [email protected]
Mobil: 922 11 995

Anne-Marie Steen

Anne-Marie Voje Steen, styremedlem
Anne Marie jobber til daglig i Fru Steens bedrifter, og er inne i sin tredje periode i styret. Anne-Marie bor på Glamsland.
E-post: [email protected]
Mobil: 975 71 051

Alexander Iversen

Alexander Iversen, styremedlem
Alexander jobber som senioringeniør i Post- og teletilsynet. Han ble valgt inn i styret i 2009, og er ellers medlem i Råd for funksjonshemmede. Alexander bor på Bergstø.
E-post: [email protected]
Mobil: 922 85 202

Solveig Botnen Eide, styremedlem
Solveig jobber som førsteamanuensis ved institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag på Universitetet i Agder, og er ny i styret. Solveig bor ved Stykkene.
E-post: [email protected]

Atle Slotnes, styremedlem
Atle er seniorkonsulent ved fakultet for helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder, og bor i Lillesand sentrum. Dette er Atles første periode i styret.
E-post: [email protected]

Signe Idsøe Røed, møtende varamedlem
Signe jobber som bibliotekar, og er ansvarlig for oppdatering av innhold på nettsidene. Signe bor i Lillesand sentrum.
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**